Hrvatsko društvo za sustave

 

CROSS – Hrvatsko društvo za sustave
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: + 385 1 6168 356
Fax: + 385 1 6156 940
www.cross.fsb.hr
Predsjednik: prof. dr. sc. Vladimir Medved
Tajnik:  dr. sc. Igor Gruić
Web site developer: doc. dr. sc. Tomislav Stipančić

Hrvatska akademska zajednica u suradnji s ostalom znanstvenom zajednicom i s iskusnim stručnjacima iz gospodarstva željela je svojim znanjem na najbolji način pridonijeti svladavanju poteškoća razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Iz tog razloga nastalo je 1991. Hrvatsko društvo za sustave koje promovira važnost kvalitete i sveobuhvatnog sustavskog promišljanja u razvoju gospodarstva. Tijekom dva desetljeća rada Hrvatsko društvo za sustave ostvarilo je brojne programe kao što su skupovi, tribine, projekti, prezentacije pomoću kojih su zagovarani sustavsko mišljenje i suradnja struka kao temelja za prijenos društvenih, znanstvenih i gospodarskih spoznaja. CROSS je u prvim godinama djelovanja potporu dobio od Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva znanosti i tehnologije.

Od tada do danas CROSS je intezivno radio, pokrečući brojne projekte koji su okupili više od dvije tisuće sudionika, potičući na dijalog s načelom Raspravom do razumijevanja. Društvo je započelo s projektom Gospodarski identitet Republike Hrvatske, a nastavilo s Hrvatskim pokretom za kvalitetu. Iz CROSS-a je potekla ideja o osnivanju Hrvatske akreditacijeske agencije. Potom su uslijedili mnogi drugi projekti od kojih se mogu izdvojiti npr.: Hrvatsko poduzetničko zborište, Organizacija koja uči, Intelektualni kapital, Modeliranje u znanosti, tehnici i društvu, Inteligentni sustavi, Moć znanja itd. Projekte je slijedila izdavačka aktivnost: zbornici, časopis Kvaliteta i glasnik Sustavsko mišljenje. Tijekom 25 godina CROSS se razvio u prepoznatljivo društvo koje je svojim projektima ostvarilo važan utjecaj na društveni razvoj Hrvatske.

Prijašnje vodstvo:

Predsjednik: prof. dr. sc. Bojan Jerbić
Tajnik:  dr. sc. Tomislav Stipančić
Web site developer: doc. dr. sc. Tomislav Stipančić