Hrvatsko društvo za sustave

Tajnik Hrvatskog društva za sustave - CROSS

Igor Gruić je viši znanstveni suradnik u polju kineziologije i viši asistent Kineziološkog fakulteta (KF) Sveučilišta u Zagrebu (SuZ) za predmet 'Rukomet', na Zavodu za kineziologiju sporta, zatim suradnik Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) SuZ za predmet 'Multisenzorski sustavi i lokomocija' (MSIL) na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija (ZESOI), te suradnik Medicinskog fakulteta (MEF) SuZ za predmet 'Measurement and analysis of human locomotion' (MAHL) na sveučilišnom studiju medicine na engleskom jeziku. Područja njegova stručnog, znanstvenog i nastavnog djelovanja su: kineziologija, antropologija, sport, kibernetika, biomedicinsko inženjerstvo, europski studiji, sociologija.

Pohađao je prirodoslovno-matematičku gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu, a diplomirao je 2002. godine na Kineziološkom fakultetu (KF) Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao i magisterij (2006.) i doktorat (2011.) u društvenim znanostima u polju kineziologije. Naslov sveučilišnog specijalista europskih studija stekao je 2009. na Fakultetu političkih znanosti SuZ (FPZG). Godine 2003. zaposlio se na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na predmetu Rukomet.

Od zaposlenja do danas, uz rad na Kineziološkom fakultetu i osim u nastavi na predmetima integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (redovno - Rukomet, vezano uz znanstveni projekt - Biomehanika, izborno i povremeno - Neuromuskularna biomehanička dijagnostika, Kineziološka i antropološka analiza, Metodika treninga, Planiranje, programiranje i kontrola treninga i dr.), sudjelovao je i u edukaciji kadrova za potrebe sporta (na Studijskom centru za izobrazbu trenera, stručnim seminarima rukometnih trenera, rukometnim kampovima, i dr.), edukacije za nastavnike u osnovnim i srednjom školama (Agencija za odgoj i obrazovanje, stručni aktivi, kongresi dr.) i dr. Sudjeluje u radu Katedre za kompleksne kineziološke aktivnosti, Zavoda za Kineziologiju sporta, zatim Laboratorija za medicinu sporta i vježbanja – laboratorij za digitalnu kinantropometriju, prethodno Laboratorija za biomehaniku ljudskog kretanja, Dijagnostičkog centra i drugih jedinica Instituta za kineziologiju KIF-a, te ostalih ustrojbenih, promocijskih, administrativnih, stručnih i znanstvenih povjerenstava Kineziološkog fakulteta. Suradnik i član je Centra izvrsnosti za računalni vid (CRV) FER-a, te Centra za biomedicinsko inženjerstvo SuZ i dr. U više mandata predstavljao je zaposlenike u suradničkim zvanjima u Stručnom vijeću i Dekanskom kolegiju KF-a, te u Vijeću društveno-humanističkog područja (DHV) SuZ-a.

Znanstveno se usavršavao kroz nekoliko interdisciplinarnih okvira, prije svih kroz: 1) međunarodne europske studije gdje je obrađivao dinamičku strukturu hrvatskog identiteta u kontekstu odnosa Republike Hrvatske i Europske Unije (Zagreb, Hrvatska), 2) inženjerstvo u biomedicini gdje je analizirao mehanička obilježja i posljedice kontakta ljudskog tijela sa okolinom (Salerno, Italija), 3) kineziološke pristupe zdravlju i sportsko-medicinskim aspektima života i usmjerenog rada (Varšava, Poljska; Bratislava, Slovačka i dr.), i dr.

Osim redovne istraživačke aktivnosti, surađivao je na projektima MZOS-a (Dijagnostika stanja treniranosti u rukometu), SuZ-a (Pedobarografske značajke ljudske lokomocije), KF-a u suradnji sa gospodarstvom (Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela).

Međunarodna pozvana predavanja održao je na 1) Comenius Sveučilištu u Bratislavi, Slovačkoj 2) Institutu za sportsku znanost, Zavodu za biomehaniku, znanost o ljudskom pokretu i sportsku informatiku Sveučilišta u Beču, Austriji 3) ISPAS kongresu u Budimpešti, Mađarskoj.

Uspješno publicira u indeksiranoj međunarodnoj periodici i zbornicima simpozija, te je sudjelovao u organizaciji nekoliko usmjerenih i interdisciplinarnih simpozija u područjima kineziologije, biomedicinskog inženjerstva, i društvenih znanosti. Recenzent je u više međunarodno vidljivih časopisa (CREBSS, Kinesiologia Slovenica Journal, MDPI – Sensors, Information, Safety, Medicina, Applied Sciences, i dr.), voditelj simpozija 'Kineziologija u sportu i medicini – od biomehanike do sociodinamike' (K-BioS), član znanstvenih i organizacijskih odbora međunarodnih kongresa (ISCCRO, ISPAS i dr.), autor poglavlja u znanstvenim knjigama ('Communications in Computer and Information Science', Springer), godišnjacima (HATZ), udžbenicima ('Measurement and analysis of human locomotion', Springer - u tisku). Sudionik je u patentnim i inovacijskim aktivnostima i platformama za interdiciplinarni transfer znanja.

U sportskoj rukometnoj igračkoj, trenerskoj i izborničkoj karijeri, ostvario je domaće i međunarodno priznate rezultate (državni i europski juniorski prvak, državni prvak i bronca na Svjetskom studentskom rukometnom prvenstvu i dr.). U akademskoj stručnoj, nastavnoj i znanstvenoj nadogradnji kroz nastavni i ekstra-kurikularni rad rukometne sekcije KF-a, višegodišnju dijagnostiku i analizu stanja treniranosti rukometaša, publikacije, te projektnu aktivnost značajno je unaprijedio nastavne metode na predmetu Rukomet, za potrebe nastave TZK kao i natjecateljskog rukometa na domaćoj i svjetskoj razini.

Član je Hrvatskog statističkog društva (HSD) (dio Federacije europskih nacionalnih statističkih udruga – FENStatS), Na Sveučilištu u Zagrebu član je Centra izvrsnosti za računalni vid (CRV). Član je Svjetskog sociološkog društva (ISA), Svjetskog društva sociologa u sportu (ISSA), a sudjeluje i u radu razreda za sociokibernetiku i konceptualnu analizu u sociologiji. Član je međunarodnog Instituta za sustave i informacijske, kontrolne i komunikacijske tehnologije (INSTICC).