Hrvatsko društvo za sustave

Predsjednik Hrvatskog društva za sustave - CROSS

Vladimir Medved je umirovljeni redoviti profesor Biomehanike u trajnom zvanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja njegova stručnog, znanstvenog i nastavnog djelovanja su: biomedicinsko inženjerstvo, biomehanika, analiza i obrada biomedicinskih signala, kineziološka elektromiografija i studij ljudske lokomocije.

Pohađao je V Gimnaziju u Zagrebu, a diplomirao 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)) Sveučilišta u Zagrebu, gdje je stekao i magisterij (1977.) i doktorat (1988.). Godine 1977. zaposlio se je u Institutu za Elektroniku, Telekomunikacije i Automatizaciju (IETA) Radioindustrije Zagreb (RIZ). Radio je na tehnološkoj razradi elektroničkih sklopova i primjeni mikroprocesora u pripremi serijske proizvodnje radiokomunikacijskih sustava. Godine 1982. prelazi na Fakultet za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet (KIF)), gdje je utemeljio Laboratorij za biomehaniku ljudskog kretanja, bavio se znanstvenim istraživanjima, te uvodio nastavne sadržaje iz područja kineziološke biomehanike. Nekoliko se je puta usavršavao u inozemstvu, a najvažniji su boravci u SAD-u (1979./80.: Harvard i Massachusetts Institute of Technology (MIT), s pomoću Balokovićeve stipendije i 1990./91.: ponovno Harvard, s pomoću Fulbrightove stipendije) i Švedskoj (kraći boravci 1984. i 1993. na Sveučilištu Uppsala). Obnašao je dužnosti predstojnika Katedre i Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju Fakulteta, te prodekana za znanost Fakulteta (2011.-2013.).

Vodeći nekolicinu domaćih znanstvenoistraživačkih projekata, razvio je i suvremeno opremio Laboratorij za biomehaniku u okviru svoje ustanove. Osim nastavne aktivnosti na Kineziološkom fakultetu uveo je nove dodiplomske izborne kolegije na FER-u (od 2000.) i na Medicinskom fakultetu, studij na engleskom jeziku (od 2005.), koji se izvode od strane multidisciplinarnih timova nastavnika s više ustanova Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Međunarodno je surađivao s Institutom za sportsku znanost, Zavodom za biomehaniku, znanost o ljudskom pokretu i sportsku informatiku Sveučilišta u Beču (2006. – 2007.) i Odjelom za humanističke, filozofske i obrazovne znanosti Sveučilišta u Salernu, gdje je dijelom školske godine 2009./2010. bio gostujućim profesorom te savjetovao pri razvoju novog Laboratorija za analizu i procjenu kretanja, namijenjenog mjerenju i testiranju zdravih i patoloških lokomocija, koja suradnja se nastavila i dalje. Publicirao je u indeksiranoj međunarodnoj periodici i zbornicima simpozija, te sudjelovao u organizaciji nekolicine simpozija u područjima biomedicinskog inženjerstva, kineziologije i računalnih znanosti u sportu. U časopisu „Clinical Biomechanics“ bio je gostujućim urednikom serije radova na temu površinske elektromiografije (2009.). Izdvajamo autorstvo knjige „Measurement of human locomotion“, CRC Press (2001.), dva poglavlja u knjizi „Principi biomehanike“ (V. Nikolić i sur.), Naklada Ljevak (2011.), suautorstvo poglavlja na temu kineziološke elektromiografije u knjizi „Biomechanics in applications“ (V. Klika, ed.), InTech (2011.), te uredništvo znanstvene knjige/udžbenika „Measurement and analysis of human locomotion“, Springer (u pripravi).

Član je Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF) (i preko njega International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE)), gdje od 2005. godine vodi sekciju Biomehanika. Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) u Odjelu sustava i kibernetike, u kojoj je obnašao/obnaša brojne dužnosti, te i onu dopredsjednika (2013.-2017.). Na Sveučilištu u Zagrebu član je Centra izvrsnosti za računalni vid (CRV) i Koordinacijskog odbora za razvoj biomedicinskog inženjerstva oformljenog 2012. godine. Član je osnivač Hrvatskog društva za teorijsku i eksperimentalnu kineziologiju, Harvard kluba Hrvatske i Udruženja hrvatskih fulbrajtovaca. Član je uredničkih odbora časopisa „Clinical Biomechanics“, „Isokinetics and Exercise Science“ i „International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation”.